Carousel

29/7/53

Dujada - E.P. DemoArtists : Du jada (ดู จะ ด่า)
Album : E.P. Demo

อัลบั้ม E.P. Demo ของสองหนุ่ม MC รุ่นราวคราวเดียวกับ Thaitanium และ Joey Boy พวกเขาคือ "Du Jada"
เด็กสเก็ตเมืองไทย อัลบั้มนี้จะออกเป็นแนว Old Skool Hip-Hop บวกกับความทะลึ่ง ทะเล้น ของพวกเขา ความเป็น
ดูจะด่า จึงสื่อออกมาได้อย่างชัดเจนในอัลบั้มนี้


01 - Tai Gek ไท่เก๊ก Download
02 - SaBan สะบั้น Download
03 - Kiss จูบ Download
04 - What We Gonna do Feat.BK-One Download
05 - Roots Download
06 - La Noche Feat.BK-One Download


Download Full Album .rar
Download Full Album .zip